10/17/2019 - پنجشنبه 25 مهر 1398
جستجو
Menu

گزارش های ادواری

روایت خدمت

گزارش عملکرد 1 ساله شهرداری تهران

شهریور 92 شهریور 93   دریافت فایل

برنامه دوره جدید (1397-1392) با عنوان توسعه اجتماعی و با تمرکز بر مباحثی چون ضرورت جایگزینی مدیریت اجرایی با مدیریت کارفرمایی، تولید خدمات با خرید خدمات، تصدی گری با تولی گری و تغییر نقش از سازمام خدماتی به مسئولیت پذیری در جایگاه یک حکومت ملی تدوین گردید... (سخن شهردار-ص12)

 

از جنبه اهداف عملیاتی، توسعه پایدار شهر به عنوان بخشی اساسی از برنامه پیشرفت همراه عدالت در منشور کاری شهرداری تهران قرار داشته که با برنامه ها و فعالیتهایی از جمله توسعه زیرساخت های خرد و کلان شهری، تکمیل و توسعه سامانه های حمل و نقل عمومی و ... قابل ذکر است... (پیشگفتار-ص16)

ارمغان خدمت

گزارش عملکرد 7 ساله شهرداری تهران

1391-1384   دریافت فایل

در عین حال در پاسخ به خواسته رهبر معظم انقلاب منبی بر پرهیز از تجمل گرایی و مقابله با فصاد، التزام به تقوی الهی در مدیریت منابع مالی، پرهیز از پیرایه های تجملی و فعالیت های غیرضرور را در منشوری کاری خود قرار داده است... (سخن شهردار-ص17)

 

رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) طی دو دهه اخیر و تدابیر و مدیریت راهبردی، علمی و جهادی شهردار پایتخت، فعالیت های هفت سال گذشته شهرداری تهران را بر رویکردهایی چون اندیشه ورزی، برنامه محوری، التزام به ارتقای هویت و اصالت شهر با اتکا به ارزش های اسلامی ایرانی، تعهد به ارائه خدمات مسئولانه و اهتمام به توسعه شهری پایدار استوار نموده است... (مقدمه-ص20)

روایت خدمت

گزارش عملکرد 4 ساله شهرداری تهران

1388-1384   دریافت فایل

شهروندمداری و عدالت محوری به عنوان دو عنصر جداناپذیر عرصه حکمروایی مطلوب شهری نیز از جمله رویکردهای اساسی شهرداری تهران طی 4 سال گذشته بوده و زمینه ساز اقدامات بنیادین شده است... (دیباچه-صفحه 9)

 

شهروندمداری و تامین حقوق شهروندان مضمون دیگری است که بر پایه آموزه های دینی و ارزش های اسلامی مورد عنایت مقام معظم رهبری بوده و تاکید ایشان را در پی داشته است... (رهنمودها و انتظارات مقام معظم رهبری در زمینه مدیریت شهری-صفحه 13)

 

حدیث خدمت

گزارش عملکرد 3 ساله شهرداری تهران

1387-1384   دریافت فایل

سه آموزه اصلی نگرش سیستمی برای تضمین موفقیت یک مدیر عبارتست از: در نظر گرفتن اجزا در ظاهر مجزا و در باطن متعامل به عنوان کل سیستم، تلفیق علم و عمل در قالب سیستمیک، داشتن دید جامع وآینده نگر... (پیام شهردار تهران-صفحه 8)


اندک تجربه اجرایی در سازمان ها و نهادهای کشور موید این مطلب خواهد بود که ارائه گزارش های عملکردی دقیق و صحیح در سازمان های دولتی امری بسیار دشوار و در مواردی غیرممکن است و این سختی با بزرگ شدن سازمان و بزرگ شدن بازه زمانی گزارش مضاعف می شود... (پیشگفتار-صفحه 11)

 

طلیعه حدیث خدمت

گزارش عملکرد تحلیلی 2 ساله شهرداری تهران

1385-1384


   دریافت فایل

گزارش پیش رو در نوع خود نخستین گزارش ارزیابی عملکرد شهرداری تهران است که به عنوان حلقه ای از زنجیر نظام جامع گزارش دهی به شهروندان ارائه می گردد... (پیام شهردار تهران- صفحه 5)

 

گزارش پیش رو در صدد ارائه تصویری از عملکرد شهرداری تهران به شهروندان، سیاست گذاران و کارشناسان حوزه شهری است. این گزارش با جامع و کامل باشد و در عین حال چندان مطول نباشد که از حوصله مطالعه و بررسی خارج شود... (پیشگفتار-صفحه 7)

 

کتب سال

کتاب سال

گزارش عملکرد سالانه شهرداری تهران

1394   دریافت فایل


کتاب سال

گزارش عملکرد سالانه شهرداری تهران

1393   دریافت فایل

در اینجا پیش از هر چیز مایلم به این نکته اشاره کنم که سال 1393 از آن جهت برای شهرداری و شهر تهران سالی متفاوت بوده که به عنوان نخستین سال برنامه پنج ساله دوم، نقطه شروع دوره جهش در چارچوب طرح جامع راهبردی - ساختاری شهر تهران بوده و محک مناسبی برای تحقق اهداف مورد نظر محسوب می شود.... (سخت شهردار-ص10)

 

کتاب تهران 93 منطبق با رویه نهادین سالانه و بر اساس استانداردهای بین المللی در سه بخش نمای شهر، برنامه ها و عملکردهای سازمانی و امور مالی و بودجه تدوین شده و تنظیم و انتشار آن گامی دیگر در مسیر تکامل نظام گزارش دهی سازمانی شهرداری تهران می باشد... (مقدمه-ص15)

کتاب سال

گزارش عملکرد سالانه شهرداری تهران

1392   دریافت فایل

باور اینجانب به عنوان شهردار تهران طی نه سال گذشته این است که تاثیر این اقدامات و نتایج مترتب بر آن ها از حوزه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد ملی فراتر رفته و با ویژگی هایی چون معرفی کلان شهر تهران به عنوان شهری در مسیر پیشرفت و عدالت، توسعه پایدار و پویا و سرزنده، در ابعاد بین المللی نیز نمود یافته است... (پیام شهردار-ص12)

 

به طور مشخص، ارایه خدمات مسئولانه و یکفی در حوزه های گوناگون ماموریتی و التزام به اهدافی چون ارتقای رفاه شهروندان و یکفیت زندگی از طریق توسعه زیرساخت های کلان و خرد شهری، تکمیل و توسعه سامانه های حمل و نقل عمومی، ارتقای ایمنی و سلامت شهری و توسعه فضای سبز و تفرجگاهی در شمار عملکردهای مهم شهرداری تهران در سال 1392 محسوب می شود(پیشگفتار-ص14)

کتاب سال

گزارش عملکرد سالانه شهرداری تهران

1391


   دریافت فایل

جهت گیری های سال 91 شامل: ارتقای هویت فرهنگی، بهبود فرهنگ شهری و شهروندی، توسعه نظام مند شهری، توسعه ظرفیت های فیزیکی و رهایی تهران از چالش های اساسی آن از جمله ترافیک سنگین و آلودگی هوا بوده است... (پیام شهردار-ص11)

 

دستاوردهای سال 91 شامل: بهبود رفاه شهروندان، ارتقای کیفیت زندگی، گسترش ظرفیت ها و زیرساخت های شهری و ارتقای جایگاه کلان شهر تهران در عرصه جهانی... (پیشگفتار-ص14)

 

کتاب سال

گزارش عملکرد سالانه شهرداری تهران

1390   دریافت فایل

 

 

از مهم ترین اقدامات شهرداری در این سال: تحکیم سیاست های عدم تمرکز و تفویض اختیار به مناطق و نواحی، تحکیم برنامه های تحول اداری در جهت مناسب سازی و چابک سازی سازمانی و ... (پیام شهردار-ص13)

 

گزارش سالانه حاضر در تداوم رویه سال های گذشته مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارش دهی در سه بخش تنظیم شده و در بردارنده داده هایی در زمینه وضعیت کلی شهر، عملکرد برنامه های بخشی و نتایج حاصل از آن، ابعاد ماموریتی نهاد شهرداری و همچنین عملکرد مالی و بودجه ای شهرداری تهران است... (پیشگفتار-ص14)

کتاب سال

گزارش عملکرد سالانه شهرداری تهران

1389   دریافت فایل

در نگاهی کلی، عرصه های کار و تلاش شهرداری تهران در سال 1389 گستره وسیعی از برنامه های گوناگون سخت افزاری را در برگرفته و توسعه همپای فعالیت های نرم افزاری را به مثابه یکی ضرورت و بلکه الزام به همراه داشته است... (پیام شهردار-ص13)

 

گزارش حاضر که اکنون به عنوان چهارمین گزارش عملکرد سالانه شهرداری تهران منتشر می شود، در بردارنده مجموعه فعالیت ها و اقداماتی است که در جهت انجام ماموریت های سازمانی و تکالیف قانونی برنامه ریزی و اجراشده و بیانگر تداوم رویکرد پاسخگویی شهرداری تهران در قبال مسئولیت های محوله است... (پیشگفتار-ص16)

 

کتاب سال

گزارش عملکرد سالانه شهرداری تهران

1388   دریافت فایل

اصولا رويكرد شهردارى تهران در قبال اصلاح الگوى مصرف در فعاليت ها و عمليات موظف سال 1388 ، ناظر بر بهبود فرآيند ها و روش ها از يك سو و مديريت بهينه هزينه ها از سوى ديگر بوده است كه صرفه جويى هاى قابل ملاحظه اى در عرصه هاى گوناگون، هم از جنبه مصارف و هم از نظر منافع غير ملموس پديد آورده و خواهد آورد. (پیام شهردار-ص11)

 

گزارش حاضر با تمركز بر راهبردى ترين جنبه مديريت شهرى يعنى برنامه ريزى و اقدامات برنامه محور آغاز شده و با بيان فعاليت هاى شهردارى در حوزه هاى مختلف و نتايج هر يك ادامه يافته است. در عين حال تحليل هاى لازم به تناسب موقعيت و اطلاعات ارائه شده تا همكاران ارجمند و شهروندان گرامى، چگونگى عملكردها را در بستر امكانات و محدوديت ها رديابى كنند.(پیشگفتار-ص13)


کتاب سال

گزارش عملکرد سالانه شهرداری تهران

1387   دریافت فایل


پویایی سازمانی شهرداری عرصه های عملیاتی سطح شهر را گسترده تر از پیش گشود و نمادهای توسعه شهری در گوشه و کنار شهر شکوفا شد... (پیام شهردار تهران- ص 10)

خدمات فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران با دو رویکرد اساسی حفظ و تحکیم هویت و شکل دهی سبک زندگی با تاکید بر سلامت اجتماعی دنبال می شود؛ موضوعاتی که بطور گریزناپذیر درهم تنیده اند و تفکیک بین آنها در اغلب مسائل فرهنگی دشوار است... (چکیده - ص 12)

 

کتاب سال

گزارش عملکرد سالانه شهرداری تهران

1386


   دریافت فایل

کتاب "برگی از حدیث خدمت" که گزیده ای است از اهم اقدامات و فعالیت های مجموعه واحدهای تابعه شهرداری تهران در سال 1386، در همین راستا تهیه گردیده و گامی است هرچند کوچک در مسیر تحقق شعرمحوری "مدیر پاسخگو و شهروند مسئول"... (مقدمه-ص14)

 

جهانی شده ارتباطات، اطلاعات و تجارب سبب شده است تا مدیریت شهرهای بزرگ به بخش بسیار مهمی تبدیل شود. "مدیریت شهری" مجموعه ای از نهادهای رسمی و غیررسمی است که در تعامل با یکدیگر، به دنبال دست یابی به اهداف مورد نظر شهروندان هستند... (ص5)

 

 

 فرایند اجرایی بر اساس روش اوکلند