10/17/2019 - پنجشنبه 25 مهر 1398
جستجو
Menu

پروژه های نهایی شده


گام های بهبود در مدیریت شهری

سامانه مدیریت و کنترل پروژه

شهرداری تهران  دریافت فایل

بر اساس سیاست های کلان شهرداری تهران کنترل کلیه پروژه های سرمایه­ ای (احداثی) به معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا محول گردیده است و به این ترتیب کلیه مناطق و معاونت­ های ستادی موظف به  ارایه  اطلاعات پروژه های در دست اجرای خود به این معاونت شده اند. با توجه به حجم بالای پروژه ها و اهمیت جلوگیری از بروز اشتباه در ثبت اطلاعات پروژه، با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، اطلاعات پروژه ها از طریق سامانه کنترل پروژه به صورت ماهیانه توسط واحدهای متولی ثبت می­ گردد. در ادامه مسیر و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه ارایه پیشرفت پروژه­ ها، ساختارهای شکست استاندارد به همراه درصدهای وزنی هر تیپ پروژه تدوین و به مناطق و معاونت­ ها جهت ورود اطلاعات پیشرفت ارایه می ­گردد.­ طبق اطلاعات دریافت شده، یک مجلد گزارش شامل آخرین وضعیت پروژه­ ها تهیه و برای مناطق و معاونت­ های متولی ارسال می ­شود... (مقدمه فصل سوم-ص 82)

 

 

 

 


گام های بهبود در مدیریت شهری

شاخص های توسعه شهری

شهرداری تهران  دریافت فایل

 

 

توسعه سریع شهری، در چند دهه معاصر از ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیطی و ... زندگی جامعه شهر نشین را تحت تاثیر قرار داده است. از این رو شهرداری تهران به عنوان سازمان پیشرو در زمینه توسعه پایدار و شهروندمدار، به منظور انعکاس شایسته فعالیت ها و دریافت بازخودرهای مربوطه در زمینه توسعه شهری، بیش از سایری به این موضوع نیازمند ایت و در سال های اخیر تلاش شده تا با تنظیم و ارائه مطالعات عملکردی در چارچوب استانداردهای بین المللی، پاسخگویی مسئولانه در قبال تکالیف اتخاذ گردد... (مقدمه، ص 6)

 

 

 


گام های بهبود در مدیریت شهری

نظام جامع استانداردسازی

خدمات شهرداری تهران  دریافت فایل

مجموعه پیش رو با تعریف نظام اجرایی طرح جامع استانداردسازی خدمات مدیریت شهری و استانداردهای موضوعی به تفکیک حوزه های تخصص مدیریت شهری، ضمن نگاهی جامع به مفاهیم و تعاریف استانداردسازی خدمات مدیریت شهری، مراحل مختلف عملیاتی کردن آن را تشریح نموده و با بیان اهداف، سیاست ها و اصول آن ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط را ارائه داشته است... (مقدمه، ص 7)

 

چرایی و اهمیت سیستم استانداردسازی خدمات مدیریت شهری شامل پیشگیری هوشمندانه از منابع مصرفی در خدمات مدیریت شهری و تقویت و توسعه جنبه های کیفی خدمات به شکل مستمر و ماندگار با مبنا قرار دادن الگوها، نرم ها و استانداردهای مصوب در جهت افزایش رفاه و آسایش و رضایتمندی شهروندان از خدمات شهرداری می باشد... (سخن نخست، ص 8)

 

 

 

 


گام های بهبود در مدیریت شهری

نظام جامع گزارش دهی

شهرداری تهران  دریافت فایل

 

ادبیات موجود در چارچوب رویکردنوبین در سازمان های بخش عمومی تاکید بر لزوم پاسخگویی و شفافیت و رعایت حقوق شهروندی دارد. دستیابی به این شاخص ها تا حد زیادی از طریق انجام مناسب وظیفه گزارش دهی سازمانی امکان پذیر می گردد که این امر با دنبال کردن فرایند های استاندارد و پیروی از ساختارهای نظام مند میسر می شود... (مقدمه، ص 6)

 

بی تردید فقدان نظام یکپارچه اطلاعات، تبادل ناقص اطلاعات و در نتیجه عدم برقراری هماهنگی لازم بین واحدهای مختلف سازمانی مانع تحقق کامل اهداف سازمانی می گردد و از این رو تدوین نظام یکپارچه اطلاعات و گزارش گری اطلاعات به کلیه مخاطبان و ذینفعان در سازمان گسترده ای همچون شهرداری تهران با مسئولیت های متعدد، بسیار ضروری می نماید... (سخن نخست، ص 8)

 

 

 


گام های بهبود در مدیریت شهری

استقرار نظام مدیریت یکپارچه بر اساس الزامات استانداردهای

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007  دریافت فایل

استقرار نظام مدیریت یکپارچه در شهرداری تهران یک اقدام استراتژیک بوده و اجرای مناسب این نظام در سازمان می طلبد تا کلیه اعضا و اجزای سیستم در کنار طراحی ساختار منطقی، مناسب و هم سنگ شهرداری تهران و مناطق و سازمان های وابسته با نگاهی عمیق تر و وسیعتر به چگونگی حفظ و بهبود نظام های مدیریت مبتنی بر کیفیت، محیط زیست و ایمنی توجه داشته باشند... (مقدمه، ص7)

 

کتاب پیش رو خلاصه ای است از گزارش های «ارزیابی اثربخشی استقرار سیستم های نوین مدیریتی در واحدهای شهرداری تهران» و «طرح جامع استقرار نظام مدیریت یکپارچه» که با همکاری اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و شرکت مهندسین مشاور روش سازان صنعت تدوین شده است... (سخن نخست، ص9)

 

 


گام های بهبود در مدیریت شهری

مدل تعالی سازمانی

شهرداری تهران  دریافت فایل

مدل های تعالی سازمانی به عنوان ابزاری قوی برای ارزیابی اثربخشی استقرار سیستم ها در سازمان های مختلف و بهبود آن ها به کار گرفته می شوند. با بکارگیری این مدل ها، ضمن اینکه یک سازمان می توانند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار دهد، امکان مقایسه عملکرد خود با سایر سازمان ها و به ویژه با بهترین آن ها را خواهد داشت... (مقدمه، ص 4)

 

طراحی مدل تعالی با ایجاد رشد متوان در تمامی ابعاد و قابلیت ایجاد تغییرات مخحتلف، سازمان های را به سوی اهداف کلان سوق خواهد داد. مدل های تعالی که از سال 1381 در ایران مطرح شده اند در حال حاضر توسط واحدهایی همچون سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد استفاده قرار می گیرند... (سخن نخست، ص 6)

 

 


گام های بهبود در مدیریت شهری

روش مستندنگاری

پروژه های شاخص  دریافت فایل

شهرداری تهران با هدف مدیریت دارایی های دانایی مدار و نهادینه سازی مدیریت دانش در عرصه مدیریت شهری، حفظ و انتقال تجارب ارزشمند مدیران و کارکنان به مجریان پروژه های مشابه و دیگر پروژه های پرشمار در درست اجرا و آتی پایتخت، مستندسازی رویدادها و تجارب حاصل از اجرای برخی پروژه های شاخص را در دستور کار خود قرار داده است... (مقدمه، ص 6)

 

 
فرایند اجرایی بر اساس روش اوکلند